Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Từ ngày 27/11 đến ngày 30/11 năm 2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Lập Thạch, UBND thành phố Phúc Yên và các xã Bắc Bình, Đình Chu huyện Lập Thạch; các phường Đồng Xuân, Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.

Đ/c Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh    kết luận tại buổi kiểm tra

Tại các đơn vị được kiểm tra Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023: Công tác tham mưu, chỉ đạo; những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nguyên nhân của những khó khăn; đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Nội dung tuyên truyền được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là những văn bản pháp luật quan trọng như đất đai, dân sự, lao động, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính…. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như: Báo cáo kết quả kiểm tra của hầu hết các đơn vị còn sơ sài; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có lúc, có việc còn chưa kịp thời; sự phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa thường xuyên; hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở còn nhiều hạn chế chưa tham gia tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; chưa có nhiều đổi mới trong nội dung cũng như hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đối tượng; kinh phí đầu tư cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị được kiểm tra trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị mình, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyên, phổ biến pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình trọng điểm và tuyên truyền tại các điểm nóng còn xảy ra vi phạm pháp luật để ngăn chặn, phòng ngừa. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp để đưa pháp luật đến với người dân, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Phan Bích

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người