DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 26/BC-STP ngày 21/02/2023 của Sở Tư pháp)

 

Stt

Tên địa phương

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Ghi chú

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

I

Huyện Tam Đảo

 

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Hợp Châu

88 

 10

30 

12 

17 

19 

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị truy cứu trách nhiệm hình sự

II

Huyện Vĩnh Tường

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Tân Tiến

88

10

30

12,5

16

19

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

2

Xã Việt Xuân

86

10

30

10,5

16

19

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

III

Huyện Sông Lô

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Đồng Thịnh

87

9

26

10

17

25

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

IV

Huyện Lập Thạch

 

 

 

 

 

 

 

1

 Thị trấn Hoa Sơn

82

10

21

13

19

19

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

2

Thị trấn Lập Thạch

80,5

10

22

11,5

18

19

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

V

Huyện Yên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Trung Nguyên

 82

 24

11,5 

19

18 

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

VI

Huyện Bình Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Trung Mỹ

91

10

28

14

16

23

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

2

Xã Tam Hợp

94

10

30

14

20

20

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

3

Xã Thiện Kế

93

10

30

14

20

19

Có cán bộ, CC là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị kỷ luật

 

 

 

Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người