DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

I. DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT (132/136 xã, phường, thị trấn)

STT

Tên xã, phường, thị trấn

                 Ghi chú

I

Thành phố Vĩnh Yên (9/9 xã, phường)

 

1

phường Đống Đa

 

2

phường Đồng Tâm

 

3

phường Ngô Quyền

 

4

phường Tích Sơn

 

5

phường Liên Bảo

 

6

phường Khai Quang

 

7

xã Thanh Trù

 

8

phường Hội Hợp

 

9

xã Định Trung

 

II

Thành phố Phúc Yên (10/10 xã, phường)

 

1

phường Tiền Châu

 

2

phường Trưng Nhị

 

3

phường Trưng Trắc

 

4

phường Hùng Vương

 

5

phường Nam Viêm

 

6

phường Phúc Thắng

 

7

phường Đồng Xuân

 

8

phường Xuân Hòa

 

9

xã Cao Minh

 

10

xã Ngọc Thanh

 

III

Huyện Bình Xuyên (12/13 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Đạo Đức

 

2

thị trấn Hương Canh

 

3

thị trấn Gia Khánh

 

4

thị trấn Thanh Lãng

 

5

thị trấn Bá Hiến

 

6

xã Sơn Lôi

 

7

xã Hương Sơn

 

8

xã Trung Mỹ

 

9

xã Quất Lưu

 

10

xã Tam Hợp

 

11

xã Tân Phong

 

12

xã Thiện Kế

 

IV

Huyện Lập Thạch (18/20 xã, thị trấn)

 

1

xã Đồng Ích

 

2

xã Xuân Hòa

 

3

xã Quang Sơn

 

4

xã Liên Hòa

 

5

xã Triệu Đề

 

6

UBND xã Văn Quán

 

7

xã Liễn Sơn

 

8

xã Bàn Giản

 

9

xã Hợp Lý

 

10

xã Thái Hòa

 

11

xã Sơn Đông

 

12

xã Bắc Bình

 

13

xã Đình Chu

 

14

xã Vân Trục

 

15

xã Tử Du

 

16

xã Xuân Lôi

 

17

xã Tiên Lữ

 

18

xã Ngọc Mỹ

 

V

Huyện Sông Lô (17/17 xã, thị trấn)

 

1

Thị trấn Tam Sơn

 

2

xã Quang Yên

 

3

xã Lãng Công

 

4

xã Yên Thạch

 

5

xã Đồng Quế

 

6

xã Nhân Đạo

 

7

xã Hải Lựu

 

8

xã Cao Phong

 

9

xã Tân Lập

 

10

xã Đồng Thịnh

 

11

xã Tứ Yên

 

12

xã Nhạo Sơn

 

13

xã Đức Bác

 

14

xã Phương Khoan

 

15

xã Đôn Nhân

 

16

xã Như Thụy

 

17

xã Bạch Lưu

 

VI

Huyện Tam Dương (13/13 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Hợp Hòa

 

2

xã An Hòa

 

3

xã Duy Phiên

 

4

xã Đạo Tú

 

5

xã Đồng Tĩnh

 

6

xã Hoàng Đan

 

7

xã Hoàng Hoa

 

8

xã Hoàng Lâu

 

9

xã Hợp Thịnh

 

10

xã Hướng Đạo

 

11

xã Kim Long

 

12

xã Thanh Vân

 

13

xã Vân Hội

 

VII

Huyện Tam Đảo (9/9 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Hợp Châu

 

2

thị trấn Đại Đình

 

3

thị trấn Tam Đảo

 

4

xã Bồ Lý

 

5

xã Đạo Trù

 

6

xã Hồ Sơn

 

7

xã Minh Quang

 

8

xã Yên Dương

 

9

xã Tam Quan

 

VIII

Huyện Yên Lạc (17/17 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Yên Lạc

 

2

xã Trung Nguyên

 

3

xã Tam Hồng

 

4

xã Liên Châu

 

5

xã Nguyệt Đức

 

6

xã Hồng Phương

 

7

xã Đồng Văn

 

8

xã Đồng Cương

 

9

xã Yên Đồng

 

10

xã Yên Phương

 

11

xã Trung Hà

 

12

xã Văn Tiến

 

13

xã Trung Kiên

 

14

xã Tề Lỗ

 

15

xã Bình Định

 

16

xã Đại Tự

 

17

xã Hồng Châu

 

IX

Huyện Vĩnh Tường (27/28 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Tứ Trưng

 

2

thị trấn Thổ Tang

 

3

thị trấn Vĩnh Tường

 

4

xã An Tường

 

5

xã Cao Đại

 

6

xã Kim Xá

 

7

xã Nghĩa Hưng

 

8

xã Tam Phúc

 

9

xã Tuân Chính

 

10

xã Việt Xuân

 

11

xã Yên Bình

 

12

xã Yên Lập

 

13

xã Bình Dương

 

14

xã Chấn Hưng

 

15

xã Lũng Hòa

 

16

xã Ngũ Kiên

 

17

xã Tân Phú

 

18

xã Thượng Trưng

 

19

xã Vĩnh Ninh

 

20

xã Vũ Di

 

21

xã Bồ Sao

 

22

xã Đại Đồng

 

23

xã Lý Nhân

 

24

xã Phú Đa

 

25

xã Tân Tiến

 

26

xã Vân Xuân

 

27

xã Vĩnh Sơn

 

 

II. DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT (04/136 xã, thị trấn)

 

STT

Tên xã, phường, thị trấn

                 Ghi chú

I

Huyện Vĩnh Tường (01/28 xã, thị trấn)

 

1

Xã Vĩnh Thịnh

 

II

Huyện Bình Xuyên (01/13 xã, thị trấn)

 

1

xã Phú Xuân

 

III

Huyện Lập Thạch (02/20 xã, thị trấn)

 

1

thị trấn Lập Thạch

 

2

thị trấn Hoa Sơn

 

 

 

 

Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người