DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT, CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

Tổng số: 136 xã, phường, thị trấn (105 xã;15 phường;16 thị trấn)

100/105 xã đạt (xã Vĩnh Ninh, Phú Đa-huyện Vĩnh Tường; xã Văn Tiến, Bình Định- huyện Yên Lạc, xã Định Trung-thành phố Vĩnh Yên chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

 

STT

Tên đơn vị các huyện, xã

                  Đạt

                           Không đạt

I

Huyện Bình Xuyên

                 13/13

0

1

thị trấn Đạo Đức

 

 

2

thị trấn Hương Canh

 

 

3

thị trấn Gia Khánh

 

 

4

thị trấn Thanh Lãng

 

 

5

thị trấn Bá Hiến

 

 

6

xã Sơn Lôi

 

 

7

xã Phú Xuân

 

 

8

xã Trung Mỹ

 

 

9

xã Quất Lưu

 

 

10

xã Tam Hợp

 

 

11

xã Tân Phong

 

 

12

xã Thiện Kế

 

 

13

xã Hương Sơn

 

 

II

Huyện Lập Thạch

                   20/20

0

1

thị trấn Hoa Sơn

 

 

2

thị trấn Lập Thạch

 

 

3

xã Quang Sơn

 

 

4

xã Liên Hòa

 

 

5

xã Triệu Đề

 

 

6

UBND xã Văn Quán

 

 

7

xã Liễn Sơn

 

 

8

xã Bàn Giản

 

 

9

xã Hợp Lý

 

 

10

xã Thái Hòa

 

 

11

xã Sơn Đông

 

 

12

xã Bắc Bình

 

 

13

xã Đình Chu

 

 

14

xã Vân Trục

 

 

15

xã Tử Du

 

 

16

xã Xuân Lôi

 

 

17

xã Tiên Lữ

 

 

18

xã Ngọc Mỹ

 

 

19

xã Đồng Ích

 

 

20

xã Xuân Hòa

 

 

III

Huyện Sông Lô

             17/17

0

1

Thị trấn Tam Sơn

 

 

2

xã Quang Yên

 

 

3

xã Lãng Công

 

 

4

xã Yên Thạch

 

 

5

xã Đồng Quế

 

 

6

xã Nhân Đạo

 

 

7

xã Hải Lựu

 

 

8

xã Cao Phong

 

 

9

xã Tân Lập

 

 

10

xã Đồng Thịnh

 

 

11

xã Tứ Yên

 

 

12

xã Nhạo Sơn

 

 

13

xã Đức Bác

 

 

14

xã Phương Khoan

 

 

15

xã Đôn Nhân

 

 

16

xã Như Thụy

 

 

17

xã Bạch Lưu

 

 

IV

Huyện Tam Dương

                    13/13

0

1

thị trấn Hợp Hòa

 

 

2

xã An Hòa

 

 

3

xã Duy Phiên

 

 

4

xã Đạo Tú

 

 

5

xã Đồng Tĩnh

 

 

6

xã Hoàng Đan

 

 

7

xã Hoàng Hoa

 

 

8

xã Hoàng Lâu

 

 

9

xã Hợp Thịnh

 

 

10

xã Hướng Đạo

 

 

11

xã Kim Long

 

 

12

xã Thanh Vân

 

 

13

xã Vân Hội

 

 

V

Huyện Vĩnh Tường

                     26/28

02

xã Vĩnh Ninh, Phú Đa

1

thị trấn Tứ Trưng

 

 

2

thị trấn Thổ Tang

 

 

3

thị trấn Vĩnh Tường

 

 

4

xã An Tường

 

 

5

xã Cao Đại

 

 

6

xã Kim Xá

 

 

7

xã Nghĩa Hưng

 

 

8

xã Tam Phúc

 

 

9

xã Tuân Chính

 

 

10

xã Việt Xuân

 

 

11

xã Vĩnh Thịnh

 

 

12

xã Yên Lập

 

 

13

xã Bình Dương

 

 

14

xã Chấn Hưng

 

 

15

xã Lũng Hòa

 

 

16

xã Ngũ Kiên

 

 

17

xã Tân Phú

 

 

18

xã Thượng Trưng

 

 

19

xã Vĩnh Ninh

  

                        Không đạt

20

xã Vũ Di

 

 

21

xã Bồ Sao

 

 

22

xã Đại Đồng

 

 

23

xã Lý Nhân

 

 

24

xã Phú Đa

 

                             Không đạt

25

xã Tân Tiến

 

 

26

xã Vân Xuân

 

 

27

xã Vĩnh Sơn

 

 

28

xã Yên Bình

 

 

VI

Huyện Yên Lạc

                       15/17

02 xã:

Bình Định,

Văn Tiến

1

thị trấn Yên Lạc

 

 

2

xã Trung Nguyên

 

 

3

xã Tam Hồng

 

 

4

xã Liên Châu

 

 

5

xã Nguyệt Đức

 

 

6

xã Hồng Phương

 

 

7

xã Đồng Văn

 

 

8

xã Đồng Cương

 

 

9

xã Yên Đồng

 

 

10

xã Yên Phương

 

 

11

xã Trung Hà

 

 

12

xã Văn Tiến

 

                        Không đạt

13

xã Trung Kiên

 

 

14

xã Tề Lỗ

 

 

15

xã Bình Định

 

                         Không đạt

16

xã Đại Tự

 

 

17

xã Hồng Châu

 

 

VII

Huyện Tam Đảo

                9/9

0

1

thị trấn Hợp Châu

 

 

2

thị trấn Đại Đình

 

 

3

thị trấn Tam Đảo

 

 

4

xã Bồ Lý

 

 

5

xã Đạo Trù

 

 

6

xã Hồ Sơn

 

 

7

xã Minh Quang

 

 

8

xã Yên Dương

 

 

9

xã Tam Quan

 

 

VIII

Thành phố Phúc Yên

 

 

1

phường Tiền Châu

 

 

2

phường Trưng Nhị

 

 

3

phường Trưng Trắc

 

 

4

phường Hùng Vương

 

 

5

phường Nam Viêm

 

 

6

UBND phường Phúc Thắng

 

 

7

UBND phường Đồng Xuân

 

 

8

UBND phường Xuân Hòa

 

 

9

UBND xã Cao Minh

 

 

10

UBND xã Ngọc Thanh

 

 

IX

Thành phố Vĩnh Yên

                    01/9

             01 xã:

Xã Định Trung

1

phường Đống Đa

 

 

2

phường Đồng Tâm

 

 

3

phường Ngô Quyền

 

 

4

phường Tích Sơn

 

 

5

phường Liên Bảo

 

 

6

phường Khai Quang

 

 

7

xã Thanh Trù

 

 

8

phường Hội Hợp

 

 

9

xã Định Trung

 

 

  •  

- 100 xã

- 15 phường;

- 16 thị trấn

05 xã

 

 

Lọc thông báo
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách thông báo
  • Xem nội dung thông báo

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người