Sở Tư pháp chức hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai

      Ngày 31/3/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành ở tỉnh; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

       Dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn có đồng chí Vũ Giang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

     Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nhấn mạnh:  Lĩnh vực đất đai là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định và phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe, trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm, làm rõ trong lĩnh vực pháp luật về đất đai. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tham mưu giúp UBND các cấp quản lý đất đai hiệu quả, góp phần chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đặc biệt là các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, xử lý vi phạm hành chính.

       Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội giới thiệu những quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi đất; những quy định về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; những quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai; các nội dung mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi xin ý kiến của Nhân dân và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

        Cũng tại hội nghị, Đ/c Vũ Giang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quán triệt, phổ biến về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Làng Văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.

        Đ/c Vũ Giang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch TT Hội đồng PHPBGDPL tỉnh quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và bế mạc hội nghị

      Bế mạc hội nghị Đ/c Vũ Giang Hậu đề nghị các đại biểu, qua hội nghị này tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, giao dịch về quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thu hồi đất và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng hình thức phù hợp; tham mưu rà soát các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, những dự án, công trình có yếu tố nhạy cảm, phức tạp và những điểm nóng dư luận quan tâm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng…, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Làng Văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 để người dân hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” và sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với việc nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

                                                                                      Phan Bích

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người