Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

       Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND kèm theo 02 kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luât năm 2023: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”.

          Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với nội dung hoạt động của 02 kế hoạch trên là phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của từng Đề án. Nội dung hoạt động trọng tâm của từng kế hoạch như sau:

          Nội dung hoạt động của Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”: Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; truyền thông phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

          Nội dung hoạt động của Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị: Phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị; truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp  luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên.

         Để thực hiện có hiệu quả  các Kế hoạch trên Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

                                                                                                                                                      Phan Bích

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người