Nhiều hoạt đông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Năm 2023 với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng với sự chủ động tham mưu của ngành Tư pháp; đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nội dung Ngày Pháp luật được lựa chọn triển khai phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bao hàm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ phổ biến, vận động chấp hành các Bộ luật, luật; đến các quy định cụ thể về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), nhiều ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày “Pháp luật Việt Nam” 9/11 như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài, ảnh, trả lời phỏng vấn về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị. Trên nhiều trục đường, cổng cơ quan, trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, cổng trường học treo các pa nô, áp phích, băng zôn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, “ Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; phối hợp Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên mục giới  thiệu, hỏi đáp về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức tuyên truyền lưu động về Ngày Pháp luật trên các trục đường chính cảu 9/9 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; treo trên 30 băng rôn, pa nô tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên một số tuyến đường thuộc thành phố Vĩnh Yên; tổ chức cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổ chức tuyên truyền lưu động

Tại huyện Lập Thạch, UBND huyện tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tại buổi Lễ có 6 tập thể và 19 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Vĩnh Tường, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai mô hình “Tiết học pháp luật” với chủ đề “ Nói không với bạo lực học đường” tại Trường THCS Thổ Tang. Tại buổi Lễ Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cũng đề nghị mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, mỗi học sinh của nhà trường cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai mô hình “Tiết học pháp luật” tại trường THCS Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 của tỉnh là UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Vũ Chí Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền, PBGDPL những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở bám sát theo nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh và chương trình, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Nhân dịp này, 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

 

               Toàn cảnh Lễ mít tinh hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Thông qua Ngày Pháp luật, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống đã được coi trọng, tạo nền tảng phát triển công tác này trong thời gian tới đi vào thực chất, ý nghĩa hơn. Năng lực tổ chức và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức cũng như hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của nhân dân ở cơ sở được nâng cao hơn, góp phần giúp cho chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi trong thực tiễn, hạn chế vi phạm pháp luật. Người dân biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật; cán bộ, nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình đúng quy định pháp luật, giảm bớt tình trạng khiếu nại không có căn cứ, kéo dài, vượt cấp, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

                                                                                                                                                     Phan Bích

 

Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Văn bản pháp luật

Thư viện Video

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Tiểu phẩm huyện Bình Xuyên
Tiểu phẩm huyện Sông Lô
Tiểu phẩm Tam Đảo
Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản
Tiểu phẩm Huyện Tam Dương
Tiểu phẩm Huyện Lập Thạch
Tiểu phẩm Huyện Yên Lạc
Ly hôn và chia tài sản chung
Phiên tòa giả định: Tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Phiên tòa giả định: Tranh chấp kiện đòi quyền sử dụng đất
Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phiên Tòa giả định vụ án lao động về: "Xử lý kỷ luật sa thải"
Tuyên truyền Bộ Luật lao động
Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19"
Hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khi có ca bệnh Covid xuất hiện trong DN
Tọa đàm: Những điểm mới trong Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Phiên tòa giả định: lĩnh vực đất đai
Phiên tòa giả định: lĩnh vực hôn nhân
Cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp tại địa phương
Những quy định chung về quy hoạch theo luật quy hoạch 2017
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Hoa về nẻo thiện
Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải 2016-Vòng Sơ khảo - Đội thi tỉnh Vĩnh Phúc
Bài học đắt giá
Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 bảo đảm quyền con người